KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną oraz odbywają szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora nagrań. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, produkcji i postprodukcji. Ugruntowujemy również wiedzę ogólną z zakresu elektroakustyki, poruszane są wybrane zagadnienia z praktyki realizacji nagłośnienia.Program zajęć upoważnia do uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110.

Na kursie duży nacisk położony jest na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności. Teoria wpleciona w ćwiczenia służy wyjaśnianiu zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej. Słuchacze zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu, a także urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń poznają aspekty warsztatu realizatora oraz producenta nagrań.

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna obsługa komputera.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do świadomego i sprawnego rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora dźwięku form multimedialnych, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk.

Czas nauki obejmuje 2 lub 4 semestry w systemie dziennym lub zaocznym.

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Percepcja i ocena dźwięku
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentozbastwo i zasady muzyki
 • Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Języka angielski zawodowy
 • Realizacja nagłośnień
 • Postprodukacja
 • Dźwięk w filmie
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2017/2018 prowadzona jest od 1 marca 2017 r.

Przyjęcia na kurs odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

3 kroki rekrutacji
1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line
Wypełnij formularz rekrutacyjny / link do formularza on-line/
2. Dostarczenie dokumentów
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Sekretariatu ARD w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 3. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na kkz
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy/ skierowanie otrzymasz z sekretariatu ARD/
 • audiogram-badanie słuchu
 • 1 zdjęcie rozmiaru legitymacji szkolnej
 • podpisana umowa
 • potwierdzenie opłaty wpisowego

 • 3. Kwalifikacja na KKZ
  Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na KKZ.
  4. Umowa i wpisowe
  Kandydat otrzymuje min. umową dot warunków nauki, na adres podany w rejestracji on-line. Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

  Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje ze Szkołą Umowę. ​

  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 250 PLN

  Opłaty za naukę:

  semestr I - 4000 PLN lub 800 PLN płatne przez 5 miesięcy, semestr II - 4000 PLN lub 800 PLN płatne przez 5 miesięcy.

  Rabaty

  Opłata za 1 semestr z góry: 5%
  Opłata za 2 semestry z góry: 10%
  Opłata za 3 semestry z góry: 15%
  Opłata za 4 semestry z góry: 20%

  Opłatę wpisowego należy dokonywać konto:

  ARD Warszawa
  BANK: Credit-Agricole
  NR KONTA: 14 1940 1076 3158 9291 0001 0000

  W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2018 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD Gdynia
  BANK: Credit-Agricole
  NR KONTA: 13 1940 1076 3158 9291 0003 0000

  W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2018 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD JAWORZNO
  BANK: Credit-Agricole
  NR KONTA: 62 1940 1076 3158 9291 0002 0000

  ​ W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2018 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD WROCŁAW
  BANK: PKO BP

  NR KONTA: 14 1020 5226 0000 6202 0520 0771

  ​ W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2018 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,