Szkoła policealna

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Słuchacze otrzymają wiedzę teoretyczną oraz odbędą szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora dźwięku. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, ale porusza również wiele zagadnień ogólnych z zakresu elektroakustyki oraz praktyki nagłaśniania estradowego, jak również montażu dźwięku do obrazu, czyli tzw. postprodukcji.

Część zajęć zostaje ukończona egzaminem upoważniającym do uzyskania stosownych certyfikatów, np. Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110, a także Presonus i Behringer.

Certyfikaty Avid są nieodpłatnym elementem programu nauki i każdy ze słuchaczy może podejść do egzaminów nadających międzynarodowy certyfikat po zaliczeniu odpowiedniej ilość zajęć z obsługi oprogramowania Pro Tools.

Na wykładach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. To oznacza, iż program pomija wszelkie aspekty teorii matematyki oraz fizyki, choć w wymaganym stopniu niektóre zagadnienia poruszane są w kontekście wyjaśniania zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej.

Słuchacze zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu oraz urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń zapoznają się z aspektami warsztatu realizatora nagrań oraz akustyka estradowego.

Ćwiczenia praktyczne doskonalą m.in. umiejętności pracy na DAW, kształtowanie brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych.

SYLWETKA KANDYDATA

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura).

Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z kierunkiem nauki oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze.

Nabory na semestr jesienny rozpoczynamy od kwietnia danego roku do września. Nabory na semestr letni rozpoczynamy od stycznia, a kończymy pod koniec lutego.

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Percepcja i ocena dźwięku
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentozbastwo i zasady muzyki
 • Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Języka angielski zawodowy
 • Realizacja nagłośnień
 • Postprodukacja
 • Dźwięk w filmie
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej

Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2017/2018 prowadzona jest od 1 marca 2017 r. Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

3 kroki rekrutacji

1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Kontrakt i wpisowe


1. Rejestracja on-line
Wypełnij formularz rekrutacyjny ​
2. Dostarczenie dokumentów
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Sekretariatu ARD w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 3. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.
Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa szkoły średniej / matura nie jest wymagana/
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy/ skierowanie otrzymasz z sekretariatu ARD/
 • audiogram-badanie słuchu
 • 3 zdjęcia rozmiaru legitymacji szkolnej
 • podpisana umowa
 • potwierdzenie opłaty wpisowego
 • 3. Przyjęcie do szkoły
  Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjęcia do Szkoły.
  4. Umowa i wpisowe
  Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje ze Szkołą Umowę, co jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły. ​
  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 250 PLN

  Opłaty za naukę:

  semestr I - 2000 PLN lub 400 PLN płatne przez 5 miesięcy,
  semestr II - 2000 PLN lub 400 PLN płatne przez 5 miesięcy,
  semestr III - 2000 PLN lub 400 PLN płatne przez 5 miesięcy,
  semestr IV - 2000 PLN lub 400 PLN płatne przez 5 miesięcy.

  Rabaty

  Opłata za 1 semestr z góry: 5%
  Opłata za 2 semestry z góry: 10%
  Opłata za 3 semestry z góry: 15%
  Opłata za 4 semestry z góry: 20%

  Opłatę wpisowego należy dokonywać konto:


  ARD Warszawa
  BANK: Credit-Agricole

  NR KONTA: 14 1940 1076 3158 9291 0001 0000 ​

  W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2017 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD Gdynia
  BANK: Credit-Agricole
  NR KONTA: 13 1940 1076 3158 9291 0003 0000

  W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2017 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD JAWORZNO
  BANK: Credit-Agricole
  NR KONTA: 62 1940 1076 3158 9291 0002 0000

  ​ W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2017 r. Np. Jan Nowak, wpisowe,

  ARD WROCŁAW
  BANK: PKO BP
  NR KONTA: 14 1020 5226 0000 6202 0520 0771

  ​ W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/czesne za wrzesień 2017 r. Np. Jan Nowak, wpisowe

   

  UKOŃCZENIE

  Absolwenci uzyskują:

  - świadectwo ukończenia Akademii Realizacji Dźwięku

  - świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowej: REALIZACJA NAGRAŃ STUDYJNYCH,

  - świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowej: MONTAŻ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH,

  - dyplom zawodowy: TECHNIK REALIZACJI DŹWIĘKU

  oraz dodatkowo certyfikaty Avid Pro Tools, po zdaniu egzaminów.

   

  Skrócony opis zagadnień omawianych w ramach poszczególnych przedmiotów.

  Przedmiot Elektroakustyka

  Omówienie oraz konfiguracja i przykładowe zastosowania urządzeń do pracy w studio oraz na scenie. Podstawy elektrotechniki, zasady konfiguracji oraz połączeń. (Mikrofony , Głośniki i zestawy głośnikowe , Procesory DSP do sterowania systemami nagłośnieniowymi i zwrotnice aktywne , Wzmacniacze mocy, Słuchawki, Procesory dynamiczne, Procesory efektowe, Miksery analogowe i cyfrowe,, Korektory i filtry, Procesory psychoakustyczne, Transmisja sygnałów fonicznych, Systemy dystrybucji sygnałów, Zasilanie systemów audio, Miernictwo, Współczesne techniki zapisu sygnałów audio)

  Przedmiot Technika Nagłośnieniowa

  Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy na scenie: Techniki mikrofonowe na estradzie

  Transmisja sygnałów fonicznych Konfiguracja systemów nagłośnieniowych FOH Konfiguracja systemów monitorowych Realizacja nagłośnienia FOH

  Przedmiot: Warsztaty realizacji dźwięku estradowego

  Zajęcia warsztatowe z estradowych technik pracy – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje m.in. z przedmiotów Elektroakustyka i Technika nagłośnieniowa, w tym zapis wielośladowy.

  Przedmiot: Technika Studyjna

  Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy w studio:

  Adaptacja akustyczna studia nagrań Techniki mikrofonowe w studio Konfiguracja aparatury w studio nagrań Zasady pracy z DAW (komponenty systemów DAW, konfiguracja systemów komputerowych, monitorowanie, buforowanie, ...) Obróbka sygnałów fonicznych w studio (procesory do edycji dynamiki, korekcja, procesory prsychoakustyczne, efekty czasowe i modulacyjne)

  Przedmiot: Warsztaty realizacji nagrań w studio

  Zajęcia warsztatowe w studio nagrań – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje uzyskane na przedmiotach Technika Studyjna, Elektroakustyka, Podstawy Akustyki, Mastering Nagrań, Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań, Podstawy Słuchowej Oceny Dźwięku, Instrumentoznawstwo.

  Przedmiot: Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań

  Obsługa programu Avid (Digidesign) Pro Tools na poziomie certyfikowanym Level 101 oraz Level 110. Przedmiot: Instrumentoznawstwo

  Zasady pracy z instrumentami akustycznymi Zasady pracy z instrumentami wirtualnymi

  Przedmiot: Podstawy Produkcji Muzycznej

  Podstawy harmonii

  Strojenie głosów i instrumentów muzycznych

  Rytm w muzyce – korekta, identyfikacja

  Przedmiot: Podstawy akustyki

  Drgania i fale Analiza widmowa dźwięków. Budowa i działanie narządu głosu i mowy Percepcja wzrokowa a słuchowa Przedmiot: Mastering Nagrań Mastering Reatauracja nagrań. Praca w trybie wielokanałowym.

  Przedmiot: Podstawy słuchowej oceny dźwięku
  Dźwięk jak zjawisko wrażeniowe – opis obrazu dźwiękowego Układ słuchowy jako analizator dźwięku Głośność i dynamika dźwięku Psychoakustyczne podstawy percepcji wysokości dźwięku Wysokość jako cecha dźwięków muzycznych Barwa dźwięku Rozpoznawanie formantów w widmie dźwięku Kształtowanie barwy dźwięku za pomocą korektorów Zjawiska czasowe w percepcji barwy dźwięku Właściwości przestrzenne obrazu dźwiękowego Metody oceny jakości dźwięku Zagrożenia słuchu dźwiękami muzycznymi Budowa i działanie narządu słuchu (Mechanizm rozchodzenia się drgań w błonie podstawnej, działanie narządu Cortiego. Charakterystyka percepcji słuchu, pasma krytyczne, zjawisko maskowania dźwięków (częstotliwościowe, czasowe), przestrzenna percepcja dźwięku (w tym odsłuch w pomieszczeniu z odbiciami), charakterystyka głowy HRTF, eksternalizacja dźwięku w odsłuchu słuchawkowym)
   

  ZALETY SZKOŁY

  Glowne zalety szkoly, ktore wplywaja na komfort oraz efektywność nauki

  Sluchacze maja zajecia w malych grupach

  sluchacze maja zajecia w malych grupach (maks. 16 osob w sali komputerowej i na zajeciach w studio gdzie gupa jest podzielona na polowe przy nagraniach studyjnych)

  Na uczelni jest sala komputerowa i studio.

  zajecia odbywaja sie w rezyserce studia oraz sali komputerowej. Krotko mowiac jesli wykladowca chce pokazac cos z rezyserce to prezentuje to tam i nastepnie moze przejsc do sali komputerowej z uczniami, by cwiczyc te czynnosci, aby nabrac umiejetnosci praktycznych w pracy, o ktorej mowa na zajeciach. Moze tez dokonywac nagran podczas zajec w studio nagran.

  Szkola jest przystosowana wylacznie do prac z Realizatorami Dzwieku oraz Muzykami.

  Sprzet studyjny wysokiej klasy jest caly czas dostepny na miejscu, szkola jest przygotowana do prac z Realizatorami Dzwieku oraz Muzykami. Sluchacze ucza sie i pracuja w warunkach studia nagran.

  Miedzynarodowe certyfikaty dla sluchaczy.

  oferujemy zajecia certyfikowane z Avid Pro Tools

  Egzaminy nie sa wymagane do ukonczenia szkoly, jesli ktos nie chce ich zdawac nie music podchodzic.

  Zajecia prowadzi jeden z dwoch trenerow Avid Pro Tools w Polsce.

  Nieodplatna mozliwosc korzystania z infrastruktury szkoly przez sluchaczy poza zajeciami..

  Nieodplatna mozliwosc korzystania z sali komputerowej po zajeciach, w czasie wszystkich dni tygodnia (do ustalenia w grafiku) oraz ze studia nagran (do ustalenia z harmonogramem). W sali jednoczesnie moze pracowac 16 osob, ktore moga pracowac na profesjonalnych, wysokiej klasy sluchawkach studyjnych na jednej z kilku dostepnych profesjonalnych platform DAW. Mozna w ten sposob utrwalac wiedze z zajec lub pracowac nad wlasnymi projektami korzystajac z bogatego oprogramowania muzycznego.

  W studio mozna pracowac samodzielnie lub w grupach nad swoimi projektami muzycznymi.

  Ciekawe dodatkowe wydarzenia.

  W zwiazku z tym, ze uczelnia specjalizuje sie wylacznie w ksztalceniu Realizatorow Dzwieku i dodatkowo Muzykow organizujemy dodatkowe nieodplatne i niektore odplatne (koszty transportu i zakwaterowania) ciekawe aktywnosci np.: spotkania z ciekawymi ludzmi, wyjazdy na szkolenia (np. Electo Voice w Niemczech), targi.

  Audio Engineering Society oraz Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku

  oferujemy sluchaczom czlonkostwo oraz mozliwosc dzialania w szeregach miedzynarodowego oraz polskiego stowarzyszenia realizatorow dzwieku i producentow muzycznych. Daje to kontakt z zawodowcami oraz mozliwosci organizacji praktyk oraz aktywnego poszukiwania pracy dla Realizatorow po ukonczeniu nauki.

  Dla zainteresowanych osob oferujemy mozliwosc zdobycia dodatkowych certyfikatow Apple Logic Level One End User.

  Przygotowanie do egzaminu Apple Logic Pro i dla chetnych mozliwosc podejscia do egzaminu Apple Logic Level One End User w centrum szkoleniowym Apple w Warszawie. Dodatkowe - darmowe Vouchery na szkolenia Akademii Realizacji Dzwieku oraz Polskiego Stowarzyszenia Realizatorow Dzwieku o wartosci kilkuset zlotych. Sluchacze otrzymuja na kazdy semestr dodatkowe vouchery o wartosci kilkuset zlotych umozliwiajace im darmowy udzial w wybrancyh szkolenia ARD i PSRD w ciagu wakacji lub roku szkolnego. Wi Fi dla sluchaczy na uczelni znajduje sie siec internetowa, za pomoca Wi Fi sluchacze moga miec dostep do internetu na swoich urzadzeniach przenosnych. Konsultacje dodatkowe indywidualne lub w malych grupach. istnieje mozliwosc konsultacji wlasnych projektow na uczelni indywidualnie z wybranymi wykladowcami lub w malych grupach. Kameralne otoczenie szkoly. kameralne otoczenie szkoly oraz wykorzystanie jej glownie do nauki Realizatorow Dzwieku powoduje, ze nie ma natloku wielu osob, jest spokojnie i klimatycznie, nie ma tez problemow z miejscami parkingowymi (ogromna ilosc miejsca przed szkola, na terenie zamknietym). W wyjatkowych sytuacjach w szkole mozna rowniez przenocowac. W szkole znajduje sie rowniez aneks kuchenny, lodowka, mikrofalowka, a w poblizu znajduja sie bary i restauracje, rowniez McDonald, stacja BP, Sushi i wiele innych…..