dr inż. Adam Mielczarek

Przedmioty: Podstawy akustyki i elektroakustyki, Montaż dźwięku


Dr nauk technicznych w dziedzinie elektroniki o specjalizacji Akustyka. Rozprawa doktorka 2009 r. z zakresu psychoakustyki, obrona pracy magisterskiej 2003 r. z zakresu realizacji dźwięku. W okresie 2003-2009 realizacja nagrań muzyki poważnej: Festiwal Wratislavia Cantans, dokumentacja i archiwizacja koncertów orkiestry Filharmonii Wrocławskiej. Rozwijanie teorii percepcji wysokości dźwięku, prace naukowe z zakresu modelowania działania układu słuchowego. Od 2010 współpraca z MEN w zakresie tworzenia nowego programu egzaminów zawodowych w zawodach Technnik Realizacji Dźwięku, Technik Realizacji Nagrań i Nagłośnień. Egzaminator w powyższych zawodach.