mgr sztuki Wojciech Białoskórski


Technik o specjalizacji „Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe”, od 1993 roku zawodowo pracujący, jako realizator dźwięku. Absolwent kierunku Realizacji Nagłośnienia Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Absolwent cyklu szkoleń zawodowych Polskiego Radia w Warszawie z zakresu elektroakustyki oraz realizacji dźwięku. Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku z zakresu konfiguracji systemów nagłośnieniowych oraz realizacji nagrań oraz wydarzeń muzycznych.

Współpracuje z dużymi projektami muzycznymi sceny chrześcijańskiej i nie tylko, jak np. TGD.

Specjalizuje się w nagraniach koncertów oraz miksie płyt koncertowych, posiada własne nagłośnienie oraz aparaturę do rejestracji koncertów o łącznej ilości 128 torów audio