ARD wprowadza kształcenie w nowych zawodach

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

W zawodzie technik realizacji nagrań zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:
• Montaż dźwięku
• Realizacja nagrań dźwiękowych
Absolwent technikum i szkoły policealnej kształcących w zawodzie technik realizacji nagrań
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• w zakresie kwalifikacji Montaż dźwięku
1) wykonywania edycji materiału dźwiękowego;
2) wykonywania konwersji i archiwizacji materiału dźwiękowego;
• w zakresie kwalifikacji Realizacja nagrań dźwiękowych
1) rejestrowanie materiału dźwiękowego;
2) wykonywanie postprodukcji materiału dźwiękowego;
3) obsługa urządzeń i oprogramowania i systemów wspomagających

 

 

TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

W zawodzie technik realizacji nagłośnień zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:
• Obsługa sceny
• Realizacja nagłośnień

• Absolwent technikum i szkoły policealnej lub kursu kwalifikacyjnego kształcącego w
technik realizacji nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących
zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji Obsługa sceny:
1) konfigurowania systemów scenicznych;
2) obsługiwania systemów scenicznych.
• w zakresie kwalifikacji Realizacja nagłośnień:
1) konfigurowania systemów nagłośnieniowych;
2) obsługiwania systemów nagłośnieniowych.