dr hab. Monika Zytke

Przedmioty: Instrumentoznawstwo i zasady muzyki


Muzyk, dyrygent, profesor w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej. Absolwentka (z wyróżnieniem) gdańskiej Akademii Muzycznej, habilitowana z dyrygentury w tejże Akademii w 2009 roku. Łączy klasyczne wykształcenie muzyczne ze swobodą improwizacji i spontanicznym, otwartym podejściem do wykonywanej muzyki. Jako dyrygent realizuje programy o bardzo szerokiej stylistyce: klasykę (Verdi, Beethoven, Bach), muzykę średniowieczną, współczesną, cerkiewną, etniczną, programy autorskie. Za sprawą współpracy z czarnoskórymi wokalistami zaczęła zajmować się muzyką gospel, poznanie kultury i historii Izraela doprowadziły do zainteresowania muzyką żydowską, a kontakty z zamieszkałą w Polsce gruzińską pianistką Medeą Berianidze – do poznania muzyki jej kraju. W tej chwili Monika Zytke jest z pewnością jednym z największych znawców w Polsce muzyki gospel, żydowskiej i gruzińskiej – zarówno jeśli chodzi o ich historię, jak i praktykę wykonawczą. Na tych gatunkach oparta jest też jej praca habilitacyjna. Koncerty z tym repertuarem są pełne emocji i zawsze bardzo poruszają słuchaczy. Specyficzną cechą koncertów Moniki Zytke jest spontaniczność, improwizacja i forma otwarta, a także bardzo podmiotowe traktowanie publiczności, zapraszanej do współtworzenia muzyki.