Technik realizacji dźwięku

Zadania zawodowe technika realizacji dźwięku obejmują:

 • dobieranie i stosowanie urządzeń do przetwarzania i komutacji sygnałów elektroakustycznych,
 • dokonywanie konfiguracji cyfrowych systemów dźwiękowych,
 • dobieranie oraz weryfikacja metod i urządzeń do realizacji dźwięku,
 • użytkowanie urządzeń do miksowania, przetwarzania i projekcji dźwięku,
 • optymalizację parametrów materiału dźwiękowego,
 • cyfrowy montaż dźwięku,
 • dokonywanie kontroli jakości nagrań dźwiękowych,
 • sporządzanie dokumentacji produkcji dźwiękowej.

Absolwent

W zawodzie technik realizacji dźwięku nacisk położony jest na proces rejestracji, montażu i archiwizacji dźwięku, który często jest bardzo czasochłonny. Jednak dzięki bardzo dobremu przygotowaniu słuchaczy, stają się oni nieocenionymi pracownikami przygotowującymi szybko duże ilości materiałów dźwiękowych.

Produkcji dźwięku stawia się coraz większe wymagania dotyczące nie tylko jakości, ale czasowi poświęconemu na ich przygotowanie. Kształcenie w tym zawodzie zwraca na ten element szczególną uwagę. Absolwenci zawodu technik realizacji dźwięku mogą pracować praktycznie w każdym miejscu, w którym produkowany jest dźwięk. Ich uniwersalne przygotowanie pozwala na szybkie przebranżowienie się i dostosowanie do nowych standardów produkcji lub wymagań technicznych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • studia nagrań dźwiękowych (np. w telewizji, teatrze),
 • wytwórnie filmowe,
 • firmy nagłośnieniowe,
 • rozgłośnie radiowe,
 • firmy świadczące usługi internetowe,
 • ośrodki kultury,
 • agencje artystyczne i reklamowe,
 • agencje realizujące imprezy plenerowe i koncerty.​