Lekcja 1: Wstęp i Podstawy

Możliwości systemu Pro Tools

Historia firmy Digidesign w skrócie

Opis Digidesign Certification Program

Podstawy dźwiękowe

Podstawy techologii cyfrowej

Konfiguracja systemu Pro Tools

Zadanie 1: konfiguracja systemu Pro Tools

Lekcja 2: Zaglądamy do Pro Tools`a

Uruchamianie Pro Tools

Struktura plików

Interfejsy do systemu Pro Tools

Głowne okna programu

Funkcje i struktura okna edycji

Zadanie 2: The Pro Tools Grand Tour

Lekcja 3: Tworzenie pierwszej sesji projektowej

Rozwijanie umiejętności pracy z programem

Lokalizacja sesji

Zapisywanie istniejących sesji i tworzenie nowych

Konfigurowanie parametrów sesji

Dodawanie ścieżek

Zarządzanie operacjami okna edycyjnego

Zadanie 3: Tworzenie własnego szablonu sesji

Lekcja 4: Nagrania audio

Konfiguracja sprzętowa do nagrań

Konfiguracja ścieżek audio

Nagrywanie

Organizacja sesji po nagraniach

Zadanie 4: Nagranie sygnału audio

Lekcja 5: Importowanie różnych mediów do programu

Importowanie Audio

Inne metody importowania

Importowanie Video

Zadanie 5: Importowanie Audio

Lekcja 6: Nagrywanie MIDI

Podstawy MIDI

Stosowanie MIDI w Pro Tools

Przygotowanie do nagrania MIDI

Zastosowanie instrumentów wirtualalnych

Nagrywanie MIDI

Podgląd i edycja komunikatów MIDI

Zadanie 6: Nagrywanie MIDI

Lekcja 7: Selekcja i nawigowanie w programie

Typy selekcji

Praca edycyjna

Ustawienia widoku sesji

Dodawanie znaczników do sesji

Tworzenie regionów

Zadanie 7: Praca z selekcją i regionami

Lekcja 8: Podstawowe techniki edycyjne

Przygotowania do edycji

Zastosowanie różnych trybów edycyjnych

Tworzenie ścieżek z regionów

Przesuwanie i przycinanie regionów

Tworzenie wyciszeń i zgłośnień (Fades)

Cofanie operacji (Undo)

Zadanie 8: Edycja projektu

Lekcja 9: Podstawowe techniki miksowania

Wejścia / Wyjścia

Podstawowa terminologia miksera

Konfiguracja miksera

Podstawy automatyki

Wtyczki efektowe czasu rzeczywistego

Zadanie 9: Miksowanie sesji

Lekcja 10: Kończenie pracy z sesją

Archiwizowanie zasobów sesji

Zgrywanie sesji do finalnego pliku stereo

Tworzenie płyty CD Audio

Zadanie 10: Miks i zgranie

Lekcja 11: Hands-On Project #1

Ustawienia projektu

Ćwiczenie z projektem muzycznym

Zaplanowanie prac z projektem

Praca z MIDI

Przestrzeń robocza

Nagrywanie audio

Importowanie mediów

Praca z audio

Miks nagrania

Zadanie 11: Prace końcowe

Lekcja 12: Hands-On Project #2

Ćwiczenie z projektem postprodukcyjnym

Ustawienia systemu I sesji

Ćwiczenie : Importowanie mediów

Nagrywanie

Ćwiczenie : edycja w Pro Tools

Ćwiczenie : miks w Pro Tools

Zadanie 12: Prace końcowe