Lekcja 1: Rozwijanie umięjętności pracy

Jedna platforma – wiele możliwości

Korzystanie z pomocy

Przegląd sesji “dużego” Pro Tools`a

Opcje widoków okna edycyjnego i miksera

Zadanie 1: konfigurowanie sesji

Lekcja 2: Komunikacja z zewnętrznymi interfejsami audio

Ustawienia wejść i wyjść

Konfiguracja MIDI

Zewnętrzne kontrolery Digidesign – opcje, ustawienia

Zadanie 2: rozpoczęcie pracy

Lekcja 3: Zwiększanie możliwości programowych i zarządzanie danymi

“Dopalanie” aplikacji Your Pro Tools

Przegląd wtyczek programowych

Okna przeglądarek DigiBase oraz DigiBase Pro

Importowanie audio i innych mediów

Importowanie danych “Session Data”

Wstęp do grupowania regionów

Zadanie 3: Zarządzanie danymi i zasobami sesji

Lekcja 4: Nagrywanie MIDI oraz Audio

Przegląd dodatkowych możliwości zapisu audio

Optymalizacja wydajności systemu

Nagrywanie z oraz bez referencji czasowych

Techniki zapisu audio

Zadanie 4: Nagrywanie

Lekcja 5: Praca z podstawami czasowymi, Elastic Audio i instrumentami wirtualnymi

Zrozumienie podstaw czasowych

Elastic Audio - podstawy

Instrumenty wirtualne – przegląd, zastosowanie

Transmisja audio w Pro Tools

Zastosowanie samodzielnych instrumentów wirtualnych

Zadanie 5: Instrumenty wirtualne

Lekcja 6: Edycja I dopasowanie czasowe MIDI i Audio

Konfigurowanie sesji do edycji MIDI

Techniki edycji MIDI

Praca z regionami MIDI

Zmiany tempa regionów audio w trybie Elastic Audio

Wyrównywanie plików

Zadanie 6: edycja MIDI

Lekcja 7: Edycja Audio

Praca z Fade`ami

Zastosowanie wtyczek AudioSuite

Wstęp do funkcji Beat Detective

Praca z listą Regionów

Zadanie 7: efekty AudioSuite

Lekcja 8: Automatyka

Typy automatyki

Podstawowe możliwości automatyki (przypomnienie z poziomu 101)

Bardziej zaawansowane możliwości automatyki w czasie rzeczywistym

Tworzenie i edycja graficzna automatyki

Zadanie 8: Eycja Audio i MIDI

Lekcja 9: Miksowanie (Cześć 1)

Miksowanie w Pro Tools: mity i fakty

Przygotowanie do miksowania

Grupowanie

Inserty I wtyczki czasu rzeczywistego

Zadanie 9: Automatyka

Lekcja 10: Miksowanie (Cześć 2)

Myślenie o miksowaniu

Wysyłki i powroty

Tory: Master, Submaster I Subgrouping

Drukowanie partytury

Mastering w Pro Tools

Zadanie 10: Automatyka i miks

Lekcja 11: Projekt muzyczny

Oś czasowa i tempo

Comping i edytowanie

Równanie ścieżek za pomocą Elastic Audio oraz Beat Detective

Edycja głosu

Efekty AudioSuite

miksowanie

Zadanie 11

Lekcja 12: Audio do projektu wideo

Pierwsze kroki

Planowanie reklamy

Zapis i edycja pętli MIDI

Zapis reklamy

Nagranie lektora

Miksowanie

Zadanie 12