kierunki

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom podstawowych informacji oraz wytworzyć umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego do zapisu sygnałów audio oraz MIDI, a także zapisu nut w postaci partytury.
27 marca 2017

Szkolenia Nauczycieli Muzyki

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom podstawowych informacji oraz wytworzyć umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego do zapisu sygnałów audio oraz MIDI, a także zapisu nut w postaci partytury.
27 marca 2017

Dwuletnia Szkoła Policealna oraz KKZ

Program nauczania to hybryda wiedzy z zakresu pracy producenta muzycznego, realizatora studyjnego oraz nagłaśniania i pracy na planie filmowym. Więcej o studium | Więcej o kursie
27 marca 2017

Studia Podyplomowe

Przeznaczone są dla osób, które ukończyły pierwszy lub drugi stopień studiów o innym kierunku i poszukują możliwości przekwalifikowania się lub zdobycia kompleksowej wiedzy na własne potrzeby.