Janusz Puławski

Szkolenie było bardzo ciekawe i dobrze prowadzone przez wykładowców.