W dniach: 12-25.03 ARD zakmknięta z powodu koronawirusa

Szanowni Państwo,
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
W załączeniu przekazuję Państwu do wiadomości link do informacji zamieszczanych przez Ministra Edukacji Narodowej: