KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną oraz odbywają szereg ćwiczeń praktycznych z zakresu pracy realizatora nagrań. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, produkcji i postprodukcji. Ugruntowujemy również wiedzę ogólną z zakresu elektroakustyki. Program zajęć upoważnia do uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110.

Na kursie duży nacisk położony jest na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności. Teoria wpleciona w ćwiczenia służy wyjaśnianiu zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej. Słuchacze zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu, a także urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń poznają aspekty warsztatu realizatora oraz producenta nagrań.

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna obsługa komputera.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do świadomego i sprawnego rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora dźwięku form multimedialnych, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk.

Czas nauki obejmuje 3 semestry w systemie dziennym.
Do wyboru 2 zawody:
- realizacja nagrań
- realizacja nagłośnień

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Percepcja i ocena dźwięku
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentozbastwo i zasady muzyki
 • Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Języka angielski zawodowy
 • Realizacja nagłośnień
 • Postprodukacja
 • Dźwięk w filmie
 • Aplikuj
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2022/2023 prowadzona jest od 1 marca 2022 r.

Przyjęcia na kurs odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

3 kroki rekrutacji
1. Rejestracja on-line
2. Dostarczenie dokumentów
3. Kontrakt i wpisowe

1. Rejestracja on-line
Wypełnij formularz rekrutacyjny
2. Dostarczenie dokumentów
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Sekretariatu ARD w Warszawie
, przy ul. Kijowskiej 3. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na kkz
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy/ skierowanie otrzymasz z sekretariatu ARD/
 • audiogram-badanie słuchu
 • 1 zdjęcie rozmiaru legitymacji szkolnej
 • podpisana umowa
 • potwierdzenie opłaty wpisowego

 • 3. Kwalifikacja na KKZ
  Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na KKZ.

  4. Umowa i wpisowe
  Kandydat otrzymuje min. umową dot warunków nauki, na adres podany w rejestracji on-line. Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

  Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje ze Szkołą Umowę. ​

  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 150 PLN
  Słuchacz zostaje zwolniony z opłat za naukę pod warunkiem spełnie zapisów w umowie.
  Opłaty za naukę w przypadku niewywiązania się z zapisów w umowie:
  2600 PLN za semestr lub 520 PLN płatne za każdy miesiąc nauki


  Opłatę wpisowego należy dokonywać konto podane w dokumentacji rekrutacyjnej danej szkoły.

  ​ W tytule proszę podać imię i nazwisko wpisowe/czesne za miesiąc; rok szkolny np.:
  -"Jan Nowak wpisowe 2022";
  -"Jan Nowak czesne wrzesień 2022"