Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku

1.Nazwa Stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie Realizatorów Dźwięku

2. Cele:
 • promocja uczciwej konkurencji i legalności działania na rynku.
 • ocena oraz certyfikacja jakości świadczonych przez realizatorów oraz studia nagrań usług.
 • wzajemne wspieranie działań zrzeszonych realizatorów.
 • bieżąca wymiana informacji na forum internetowym.
 • zbiorowe oraz indywidualne publikacje prasowe oraz książkowe.
 • organizacja seminariów oraz warsztatów dla członków stowarzyszenia.
 • organizowanie wyjazdów na targi oraz szkolenia zagraniczne.
 • lobbing na rzecz członków stowarzyszenia w różnych środowiskach.
 • arbitraż w kwestiach spornych członków stowarzyszenia
 • porady prawne
 • organizacja konkursów promujących dobrą produkcję dźwiękową
 • 3. Środki działania: współpraca w władzami samorządowymi, placówkami kultury i edukacji.
  4. Siedziba: Kobyłka
  5. Teren działania: Polska
  6. Sposób finansowania: Stowarzyszenie finansuje swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.
  7. Przedstawiciel: Krzysztof Maszota