Apple Logic Pro

OPIS SZKOLENIA

W czasie szkolenia słuchacze zapoznają się z funkcjami oraz interfejsem programu Logic Pro. Uczestniczy nauczą się jak przeprowadzić konfigurację audio i MIDI, tworzyć własny projekt używając szerokiej gamy instrumentów programowych, dostępnych pętli oraz procesorów dźwięku. Ćwiczenia obejmują techniki nagrywania MIDI oraz audio, efektywną edycję, techniki aranżacyjne, omówione zostaną m.in. skróty klawiszowe, automatyka, czy też proces udźwiękowania filmów.
 

Adresat Szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób, początkujących, posiadających podstawową znajomość obsługi aplikacji komputerowych – przedstawicieli studiów muzycznych i postprodukcyjnych, artystów muzyków. Wskazana jest podstawowa znajomość podobnych aplikacji, nie wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Do szkolenia mogą przystąpić również osoby pracujące już na aplikacji Apple Logic, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz przystąpić do egzaminu na certyfikat Logic Pro End User Level 1. Poziom Level 2 jest przeznaczony dla osób, które odbędą szkolenie Level 1 i chcą rozszerzyć wiedzę o kolejne zagadnienia.

 

Po szkoleniu

Absolwent szkolenia po ukończonym kursie uzyska zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.

Absolwent może przystąpić rówież do egzaminu Logic Pro Level One End User Exam. Uzyskując odpowiednią ilość punktów na egzaminie otrzyma międzynarodowy certyfikat firmy Apple.

 

Zakres szkolenia

Tworzenie muzyki za pomocą Logic Pro: uruchomienie programu, poznawanie interfejsu, nawigacja w obrębie utworu, przybliżanie, oddalanie, odsłuch i używanie pętli dźwiękowych, budowa aranżacji utworu, miks oraz eksport miksu.

Zapis audio: ustawienia audio, nagrywanie pojedynczego instrumentu, nagrywanie kolejnych podejść, nagrywanie w trybie pętli, nagrywanie wielośladowe, nagrywanie kolejnych podejść w nagraniu wielośladowym, funkcja punch in i punch out ńautomatycznie oraz w locie) dopasowywanie ustawień nagrywania oraz dopasowywanie ustawień metronomu.

Edycja Audio: usuwanie niewykorzystanych plików audio, import plików audio za pomocą Browsera, porównywanie ujęć zagrań, tworzenie folderów ze zagraniami, użycie narzędzia Fade i Crossfade, rozszerzanie regionów audio, przesuwanie punktu edycji, czyszczenie zaszumionego materiału oraz użycie Sample Editor`a.

Edycja i programowanie MIDI: import plików MIDI, edycja w edytorze Piano Roll, edycja nut w Score Editor, edycja MIDI w Hyper Editor, edycja komunikatów sterujących MIDI, "czyszczenie" nagrania MIDI.

Nagrywanie MIDI: używanie instrumentów programowych, kwantyzacja nagrania, używanie zewnętrznych urządzeń MIDI, sklejanie nowych nagrań, dogrywanie nowych podejść (takes), tworzenie warstw instrumentów oraz dzielenie klawiatury w celu kontrolowania dwóch instrumentów.

Programowanie perkusji: programowanie podkładów perkusyjnych, edycja głośności i akcentów, „uczłowieczanie” podkładów perkusyjnych i tworzenie zdarzeń MIDI.

Aranżacja utworów: używanie, siatki, dodawanie zmian metrum, używanie funkcji Catch, używanie funkcji Skip Cycle, wycinanie regionów, powtarzanie regionów, używanie Aliasów do budowy aranżacji utworu.

Automatyzacja miksu oraz używanie kontrolerów sprzętowych w automatyce: różnice między automatyką ścieżki i regionu, ręczny zapis i edycja automatyki, nagrywanie automatyki podczas odtwarzania, używanie zewnętrznych kontrolerów.

Udźwiękowienie filmów: podstawowe ustawienia, import pliku filmowego, detekcja cięć w materiale filmowym, manipulacja ustawieniami siatki, eksport ścieżki dźwiękowej do filmu.

Rozwiązywanie problemów: ustawienia wejścia i wyjścia audio, ustawienia wejścia i wyjścia MIDI, przywracanie usuniętych regionów audio i midi, interpretacja wskaźnika wydajności, podstawowe kroki naprawcze, dodawanie wtyczek innych producentów.

Manipulacja tempem utworu i time stretch`ing: dopasowywanie tempa utworu do tempa pętli dźwiękowej, dopasowywanie tempa pętli do tempa utworu, zmiany tempa i krzywe tempa, rozciąganie dźwięku w czasie, rozciąganie w czasie MIDI, używanie Apple Loops, tworzenie niebieskich i zielonych Apple Loops, dodawanie Apple Loop do przeglądarki Loop Browser oraz użycie funkcji Follow Tempo.

Miks: przygotowanie do miksu, używanie miksera, indywidualne ustawienia kanału dla sekwencera perkusyjnego Ultrabeat, używanie biblioteki, używanie wtyczek, używanie torów wysyłkowych Bus, odczyt wskaźników miksera, eksport miksu, wypalenie płyty CD oraz eksport pojedynczych ścieżek.