PRZYKŁADOWA LISTA ZAGADNIEŃ PORUSZANYCH NA SZKOLENIACH NAGŁOŚNIENIOWYCH

1. Mikrofony, Techniki mikrofonowe oraz Transmisja liniowa

Zastosowanie mikrofonów, w kontekście budowy i parametrów, do nagłośnienia różnych typów sygnałów. Okablowanie liniowe, DiBoxy, ...

2. Miksery audio

Topografia miksera (Channel strip, grupy, matryce,...). Zastosowanie mikserów do prac nagłośnieniowych na froncie oraz monitorach.

3. Procesory dynamiki

Zastosowanie procesorów w pracach nagłośnieniowych, ograniczniki dynamiki (kompresory, limitery) oraz poszrzacze (bramki, ekspandery).

4. Korektory

Typy korektorów. Zastosowanie korekcji w edycji sygnałów audio ze sceny. Zastosowanie korekcji 3th do strojenia systemów z otoczeniem. Odniesienie korekcji widma do korekcji fazy.

5. Procesory efektowe

Zastosowanie efektów obróbki dynamicznej oraz pogłosów i linii opóźniającej do prac nagłośnieniowych, wysyłki Aux w trybie pre i post‐fader, inserty w torach i grupach.

6. Zwrotnice:
typy zwrotnic, układy aktywne, pasywne, układy cyfrowe typu Drive Rack. Ustawienia zwrotnic, wykorzystanie ich funkcji edycji korekty, dynamiki, podziału pasma, opóźnień.

7. Głośniki:
typy i zastosowania, główne, monitorowe, side fill, drum fill, budowa, łączenie głośników, rozwiązania konstrukcyjne.

8. Wzmacniacze mocy

Klasy wzmacniaczy, typy wzmacniaczy, wzmacniacze cyfrowe, łączenie wzmacniaczy, dobór mocy i oporności,...

9. Idea źródła dźwięku punktowego i liniowego. Systemy Głośnikowe.

Idea pracy systemów liniowych. Porównanie z tradycyjnymi, zalety oraz wady obu typów. Zachowanie w pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych.

10. Podstawowa konfiguracja aparatury na podstawie sprzętu dostępnego na szkoleniu
rozstawienie aparatury / monitory / połączenie z końcowkami mocy mikser / efekty, mikrofony i systemy bezprzewodowe (parametry oraz zastosowanie)

11. Nagłośnienie zespołu muzycznego

- techniki mikrofonowe

- ustawienie monitorów

12. Wielośladowy zapis koncertu

- omówienie konfiguracji aparatury do zapisu

- zapis występu zespołu

- miks oraz praca ze śladami

Sposoby rejestracji występów artystycznych, zapis wielośladowy, rozdział sygnałów, typy rejestratorów, pojemność mediów zapisu i odczytu danych, ...

13. Zasilanie aparatury, konfiguracja z innymi elementami systemów estradowych, połączenia.

Fazy, transformator (symetryzacja napięcia), stabilizatory napięcia, UPS, agragaty prądotwórcze, obciążenie sieci, prądy wyrównawcze, ...

Zakłócenia; szumy własne urządzeń; ocena wartości zakłóceń; pętla mas; dystrybucja przewodów zasilających i sygnałowych; zakłócenia na połączeniach

krosowniczych; zniekształcenia przy wysterowywaniu sygnału

Przewody: symetryzacja; Direct Box; standardy przesyłu cyfrowego; właściwości elektryczne, poprawne połączenia pomiędzy komponentami systemu.

14. Omówienie problemów z zakresu pracy realizatora estradowego.

15. Systemy nagłośnieniowe - analiza i konfiguracja.

1. System Cobra Dynacord – schemat blokowy.

2. Cobra 2, Cobra 4 – różnice (systemy aktywne, systemy pasywne)

3. Cobra TOP

4. Cobra FAR - namiastka systemu liniowego

5. Bas PWH kontra różne typy obudów

6. Bas PWH wstęp do systemów liniowych

· Różne konfiguracje ustawienia basów

· Szczegółowe omówienie ustawienia typu KARDIOIDA

· Szczegółowe omówienie ustawienia typu END-FIRE

· LINE ARRAY przedstawienie zasady działania w odniesieniu do ustawień basów

· Kierunkowanie wiązki dźwiękowej za pomocą prosesorów

. Procesor DSP244 i współpraca z programem Crosmax

· Szczegółowe omówienie procesora – schemat blokowy

· Routing

· Filtry aktywne i pasywne – różnice

· Porównanie różnych typów filtrów aktywnych – tłumienie , przesunięcia fazowe