Szkolenia Nauczycieli Muzyki

Szkolenie ma dostarczyć nauczycielom podstawowych informacji oraz wytworzyć umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego do zapisu sygnałów audio oraz MIDI, a także zapisu nut w postaci partytury.

Po szkoleniu każdy ze słuchaczy będzie mógł zainstalować oprogramowanie, na którym przeprowadzane będą prezentacje oraz ćwiczenia w celu pogłębiania i rozwijania nabytej wiedzy.

 

Informacje

Część Teoretyczna 1
Struktura programów Sony Acid Xpress oraz Musescore

Część Praktyczna
Ćwiczenia z zakresu pracy na obu aplikacjach.

Część Teoretyczna 2
Porady praktyczne dla nauczycieli związane z obsługą prostych urządzeń elektroakustycznych najczęściej spotykanych w szkołach, np. mikrofonów, mikrofonów bezprzewodowych, mikserów, kolumn głośnikowych, wzmacniaczy, itp…

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien znać podstawy przygotowania komputera do nagrań sygnałów audio oraz MIDI w stopniu umożliwiającym przygotowanie demo uczniów, przygotowanie prostych aranżacji muzycznych na cele edukacyjne.
Ponadto słuchacz uzyska wiedzę na temat wykorzystania komputera do zapisu oraz wydruku nut zgodnie z kanonami muzycznymi.
Absolwent szkolenia po ukończonym kursie uzyska świadectwo MEN potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie tematycznym szkolenia.
materiały dla słuchaczy

Słuchacze otrzymują w pakiecie szkoleniowym następujące materiały:
- teczkę wraz z materiałami dotyczącymi tematyki szkolenia
- związane z tematyką szkolenia materiały multimedialne na płycie DVD wraz z oprogramowaniem (Acid Xpress - wersja na Windows, Musescore - wersja na Windows oraz Mac)
- wsparcie techniczne po szkoleniu (przez 14 dni via e-mail)