OPIS SZKOLENIA

Celem tego kursu jest zapoznanie słuchacza z aparaturą stosowaną do transmisji sygnału w studio. Ponadto omówione zostaną związki pomiędzy budową studiów oraz zastosowaniem odsłuchu w odniesieniu do pomieszczeń kontrolnych, a także budowa pomieszczeń nagraniowych. Przekazane informacje mają pomóc absolwentom w wykonaniu niezbędnych adaptacji we własnym zakresie z wykorzystaniem własnych materiałów lub komercyjnych rozwiązań.

Omówienie tematyki związanej z komputerami ma dać odpowiedź na pytanie jakiego komputera potrzebujemy do studia do konkretnych prac, czy to będą miksy nagrań, czy wykonywanie aranżacji, np. z zastosowaniem instrumentów wirtualnych. Absolwent powinien też w sposób świadomy potrafić określić jaki interfejs audio, czy też system operacyjny, bądź program do zapisu i edycji audio i MIDI odpowiada jego potrzebom.

Po ukończeniu tego szkolenia absolwent powinien móc w sposób świadomy skonfigurować podstawy własnego studia nagrań. Dzięki czemu będzie mógł zbudować studio rozwojowe, nieprzeinwestowane, dające się elastycznie dostosować do zmian technologicznych i innych wymogów rynku. Słuchacz zostanie zapoznany również z podstawowymi narzędziami realizatora: odsłuchem, mikserem i sposobami łączenia aparatury studyjnej.

Program szkolenia

ZARYS PROGRAMOWY SZKOLENIA TECHNIKI STUDYJNE POZIOM 1

BUDOWA STUDIA
Akustyka wnętrz (podstawy)
Reżyserka i inne pomieszczenia odsłuchowe, adaptacja, izolacja, rozkład fal akustycznych w pomieszczeniu (rezonans), stan ustalony, sposoby walki z rezonansami, współczynnik absorpcji, pomieszczenia nagraniowe z różnego typu akustyką, fale stojące (mody), odległość krytyczna, „złote proporcje”, sposoby pomiarów akustyki pomieszczeń, ...
ODSŁUCH
Głośnikowe odsłuchy studyjne
Rola odsłuchu w studio, porównanie różnych modeli; sposoby ustawienia i kalibracji, czym się kierować, przy zakupie? Jak słuchać?
ODSŁUCH
Studyjne słuchawki
Studyjne słuchawki i wzmacniacze słuchawkowe (omówienie i prezentacja oraz test odsłuchowy). Odsłuch binauralny, symulacja cienia głowy, ...
KOMPUTEROWE SYSTEMY AUDIO
Komputery
Omówienie zasadniczych parametrów przydatnych podczas prac z dźwiękiem oraz porównanie systemów opartych na MS Windows i Apple Mac OS.
KOMPUTEROWE SYSTEMY AUDIO
Dźwiękowe interfejsy komputerowe
Typy i zastosowania, karty z procesorami DSP, typy sterowników. Dobór interfejsu audio do odpowiednich zastosowań.
KOMPUTEROWE SYSTEMY AUDIO
Programy
Porównanie najnowszych wersji programów: Apple Logic Pro, Steinberg Cubase, Digidesign Pro Tools, Edirol Sonar, Magix Samplitude.
TRANSMISJA AUDIO
Stoły mikserskie
Szczegółowe omówienie wszystkich standardowych funkcji mikserów analogowych, cyfrowych i wirtualnych. Zastosowanie w praktyce.
TRANSMISJA AUDIO
Przewody
Standardy połączeń w studio: Adat, TDIF, R-BUSII, S/PDIF, połączenia cyfrowe elektryczne i optyczne, połączenia analogowe symetryczne, ...
TRANSMISJA AUDIO
Krosownice
Typy krosownic i sposoby ich zastosowania w konfiguracji studia dźwiękowego.

OPIS SZKOLENIA

Celem tego kursu jest zapoznanie słuchacza z edycją barwy sygnałów audio, a także z technikami mikrofonowymi oraz typami mikrofonów i ich najważniejszymi z punktu widzenia zastosowania praktycznego parametrami. W celu lepszego zrozumienia zagadnienia dotyczącego przechwytywania sygnałów audio poprzez mikrofony oraz z wyjść o poziomach liniowych w trakcie kursu przeprowadzony jest proces rejestracji wraz z omikrofonowywaniem i prezentacją rezultatów działania różnych technik. Zarejestrowane zostaną instrumenty akystyczne (m.in. perkusja, git. akustyczna), jak i elektroakustyczne z użyciem wzmacniaczy (m.in. gitara basowa, gitara rytmiczna, solowa) oraz głos i instr. elektroniczne. Zarejestrowany utwór zostanie poddany zaawansowanej edycji. W trakcie tego szkolenia zostanie również omówione oraz oparte o praktyczną prezentację zagadnienie komponowania nagrań z wykorzystaniem instrumentów wirtualnych.

Program szkolenia

ZARYS PROGRAMOWY SZKOLENIA TECHNIKI STUDYJNE POZIOM 2

KOREKTORY I FILTRY
Prezentacja i omówienie typów oraz parametrów, a także zastosowania dla konkretnych instrumentów.
PROCESORY EFEKTOWE
Rodzaje i grupy efektów, sterowanie poprzez MIDI, automatyka. Omówienie procesorów modulacyjnych, opóźnieniowych i pogłosowych. Ustawianie parametrów pogłosów, korzystanie z impulsów w technice splotowej.
MIKROFONY: TYPY, BUDOWA, ZASTOSOWANIE
Typy, zastosowania i charakterystyki oraz inne parametry, a także dobór do konkretnych zastosowań.
MIKROFONY: TECHNIKI MIKROFONOWE
Techniki mikrofonowe w nagraniach instrumentów akustycznych, elektroakustycznych oraz głosów. Techniki stereo, ujęcia bliskie, ujęcia z akustyką otoczenia, fazy sygnałów, ....
ZAPIS SYGNAŁÓW AUDIO
Nagranie utworu z zastosowaniem różnych technik mikrofonowych oraz zapisu sygnałów liniowych, reamping, ...
EDYCJA ŚCIEŻEK
Edycja z wykorzystaniem nowoczesnych technik obróbki nieliniowej, m.in. montaż, kwantyzacja audio, dopasowywanie tempa projektu do plików źródłowych, ...
EDYCJA INTONACJI
Celemony Melodyne oraz inne aplikacje tego typu – omówienie i porównanie możliwości. Prezentacja działania na zarejestrowanym nagraniu.
INSTRUMENTY WIRTUALNE
Kompozycja z wykorzystaniem wirtualnych instrumentów oraz samplerów - program bazowy Steinberg Cubase

OPIS SZKOLENIA

Celem tego kursu jest zapoznanie słuchacza z zaawansowanymi technikami edycji sygnałów audio.
W ramach tego kursu prócz omówienia zaawansowanych sposobów pracy w korektorami szeroko zostaje omówione zagadnienie edycji dynamiki sygnału, zarówno pod względem zawężania, jak i poszerzania jej rozpiętości. Po zapoznaniu z tymi informacjami, przykładami oraz ćwiczeniami praktycznymi słuchacz powinien być w stanie samodzielnie praktykować pracę z takimi urządzeniami, jak limitery, kompresory, bramki, ekspandery, ducker-y, itp.
Wprowadzeniem do takich działań, jak miks, mastering, czy analiza sygnałów w procesie odnawiania wadliwych nagrań jest omówienie sposobów pomiarów sygnałów za pomocą mierników wizualnych. Natomiast celem omówienia zagadnień dotyczących miksu, masteringu oraz restauracji nagrań jest takie przekazanie słuchaczowi informacji, by mógł świadomie i samodzielnie przystąpić do prac z tego zakresu.

Program szkolenia

ZARYS PROGRAMOWY SZKOLENIA TECHNIKI STUDYJNE POZIOM 3

PRAWO W MUZYCE
Spotkanie z prawnikiem, specjalistą od prawa autorskiego, który odpowiada na praktyczne zagadnienia z tematu podpisywania umów licencyjnych, fonograficznych, wydawniczych, chronienia utworów przez organizacje zbiorowego zarządzania, pozyskiwania tantiem z tytułu eksploatacji, etc....
ZAAWANSOWANA EDYCJ AUDIO
zaawansowana korekcja
Korektory klonujące widmo, korekcja M-S, korekcja lustrzana, ...
ZAAWANSOWANA EDYCJ AUDIO
procesory zawężania dynamiki
Kompresory jedno i wielopasmowe. Specjalne odmiany kompresorów. Zastosowanie funkcji Side Chain. Zjawisko Intermodulacji. De-esser, Leveler, AGC, Peak Limiter, Program Limiter, ...
ZAAWANSOWANA EDYCJ AUDIO
procesory poszerzania dynamiki
EKSPANDERY upward oraz downward; BRAMKI: omówienie typów i prezentacja działania; funkcje filtru side chain, dwa progi zadziałania – hystereza, funkcja buforowania, tryby kluczowania, Threshold, Attack, Hold Release, ekstrakcja, opcja edycji na regionie Strip Silence, Detect Silence, ...
PSYCHOAKUSTYKA
słuchanie
Postrzeganie zmian dźwiękowych, zasady słuchania, specyfika słuchu, słuchanie emisyjne i pasmowe, ...
PSYCHOAKUSTYKA
procesory psychoakustyczne
Omówienie typów i prezentacja. Procesory do obróbki stereo, enhancery, excitery, ...
MIERNIKI SYGNAŁÓW AUDIO
Mierniki szczytowe i VU, definicje i przykładowe wskazania. Spectrogram, sonogram, goniometr, miernik korelacji, miernik rozdzielczości.
RESTAURACJA NAGRAŃ
Korekcja wad nagrań, usuwanie szumów, trzasków I innych zakłóceń, przy użyciu klasycznych oraz nowoczesnych narzędzi opartych na analizie spektralnej.
MIKS NAGRAŃ WIELOŚLADOWYCH
Miks nagrania zawierającego instrumenty akustyczne i elektroniczne oraz scieżki wokalne – szczegółowa prezentacja na nagraniu wielośladowym oraz omówienie całego zagadnienia.
MASTERING NAGRAŃ
Mastering nagrań stereofonicznych, rożne techniki, np.
matryca MS, wielopasmowość, ...