KKZ (kurs 1,5-roczny) we Wrocławiu

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną oraz odbywają szereg ćwiczeń praktycznych z zakresu pracy realizatora nagrań. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, produkcji i postprodukcji. Ugruntowujemy również wiedzę ogólną z zakresu elektroakustyki. Program zajęć upoważnia do uzyskania certyfikatów Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110.

Na kursie duży nacisk położony jest na zdobywanie i rozwijanie praktycznych umiejętności. Teoria wpleciona w ćwiczenia służy wyjaśnianiu zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej. Słuchacze zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu, a także urządzeniami elektroakustycznymi. Podczas ćwiczeń poznają aspekty warsztatu realizatora oraz producenta nagrań.

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna obsługa komputera.

Absolwent otrzymuje przygotowanie do świadomego i sprawnego rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora dźwięku form multimedialnych, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk.

Czas nauki obejmuje 3 semestry w systemie dziennym.
Do wyboru 2 zawody:
- realizacja nagrań
- realizacja nagłośnień

Lista przykładowych przedmiotów:

 • Percepcja i ocena dźwięku
 • Podstawy akustyki i elektroakustyki
 • Instrumentozbastwo i zasady muzyki
 • Montaż dźwięku
 • Realizacja nagrań
 • Podstawy gry na fortepianie
 • Języka angielski zawodowy
 • Realizacja nagłośnień
 • Postprodukacja
 • Dźwięk w filmie
 • Aplikuj
 

ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)

Rekrutacja na semestr wiosenny prowadzona jest od 1 stycznia 2023. r.
Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2023/2024 prowadzona jest od 1 kwietnia 2023 r.

Przyjęcia na kurs odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Trzy kroki rekrutacji:

1. Rejestracja on-line.
2. Podpisanie umowy online podpisem elektronicznym.
3. Dostarczenie niezbędnych dokumentów i dokonanie opłaty wpisowej.

Ad1). Rejestracja on-line
Wypełnij FORMULARZ rekrutacyjny.

Ad2). Podpisanie umowy online podpisem elektronicznym.
​Po rejestracji on-line nastąpi przekierowanie do umowy online, którą należy podpisać podpisem elektronicznym lub innym wskazanym przez formularz sposobem.

Ad3). Dostarczenie niezbędnych dokumentów.
Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do Sekretariatu ARD w Warszawie
przy ul.Kijowskiej 3. Możesz przesłać je również pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymasz na adres mailowy),
 • audiogram-badanie słuchu,
 • 1 zdjęcie rozmiaru legitymacji szkolnej,
 • potwierdzenie opłaty wpisowego.

 • Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na KKZ.

  Umowa i wpisowe
  Po wypełnieniu i podpisaniu umowy Kandydat otrzymuje kopię na adres mailowy podany w rejestracji on-line. Kandydat zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.
  Opłata wpisowego, kwota jednorazowa bezzwrotna: 150 PLN
  Słuchacz zostaje zwolniony z opłat za naukę pod warunkiem spełnie zapisów w umowie.
  Opłaty za naukę w przypadku niewywiązania się z zapisów w umowie:
  2600 PLN za semestr lub 520 PLN płatne za każdy miesiąc nauki

  Opłatę wpisowego należy dokonywać konto podane w dokumentacji rekrutacyjnej danej szkoły.

  W tytule proszę podać imię i nazwisko wpisowe/czesne za miesiąc; rok szkolny np.:
  -"Jan Nowak wpisowe 2023";
  -"Jan Nowak czesne wrzesień 2023"