Nabór

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO NABORU

Zaznacz jakiego trybu i poziomu nauczania dotyczy zgłoszenie:

W jakim mieście chcesz podjąć naukę?

Od jakiego semestru chcesz rozpocząć naukę?

Dane teleadresowe.
IMIĘ I NAZWISKO *

PESEL

DATA URODZENIA* (w formacie: rrrr-dd-mm)

MIEJSCE URODZENIA *

ADRES ZAMIESZKANIA (MIEJSCOWOŚĆ)

ADRES ZAMIESZKANIA (nr ULICY, nr MIESZKANIA)

KOD POCZTOWY

WOJEWÓDZTWO

ADRES EMAIL *

NUMER TELEFONU *

UWAGI, DANE DO FAKTURY, ITP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z dokonanym zgłoszeniem oraz w celu przesyłania informacji i ofert ​Akademii Realizacji Dźwięku.

Zgadzam się